Lv
Ru
En
Jaunumi
Atjaunots 23.04.2019.
Skatīt jaunumus (par konferenci 9.maijā).

                                                                                                          

  
 
 
  

                      2019.gada  27.aprīlī plkst.10.30

Rīgas Kristīgā vidusskolā (A.Deglava ielā 3, Rīgā) notiks

Latvijas Audiologopēdu asociācijas organizētas lekcijas:

1. „Logopēdiskā darba pieredze izmantojot Vibrafonu” 

 Lektore „Medilink”  pārstāve Barbara Paschedag /Vācija/

2. „Audiologopēda loma izglītības atbalsta komandas sastāvā   - aktualitātes iekļaujošās izglītības kontekstā” 

Lektore Anita Falka, VISC vecākā eksperte

3. „ IT un to izmantošana personām ar funkciju traucējumiem - komunikācijas un valodas veicināšanai” 

Lektores Dagnija Rubiķe, Aelita Žučkova

Kursa klausītāji iegūs  6 TIP.

Dalības maksa: LALA biedriem - 5 EUR, viesiem - 7 EUR.

Maksājumu var veikt iepriekš ar pārskaitījumu uz asociācijas kontu vai kursu dienā.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00

Dalības pieteikums,  rakstot uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai SMS uz tel. 29480317.

Nokļūšana līdz Rīgas Kristīgai vidusskolai ar 11. vai 22.trolejbusu līdz Lienes ielai, vai 3.autobusu līdz Daugavas stadionam.

                                                                                    

  
 
 
  

Uzaicinām 2019.gada 25.-27.aprīlī piedalīties 5. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē

VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA!

5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja” notiks 2019.gada 25.-27.aprīlī ar mērķi iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī sekmēt pētniecības integrāciju studiju procesā.

Konferences trīs dienu programma ar ārvalstu vieslektoru, Latvijas mācībspēku,  doktorantu, profesionāļu un studējošo ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm piedāvā iespēju noklausīties vairāk kā 60 ziņojumus, tai skaitā – sešu vieslektoru sniegtus ziņojumus, kā arī piedalīties deviņās meistarklasēs, no kurām sešas vadīs viesdocētāji. Akcentējot jautājumus par  starpdisciplinaritātes un starptautiskās sadarbības pieredzes nozīmi pētniecībā, šī gada konferencē nozīmīga vieta ir atvēlēta neiropsiholoģijas jautājumiem un kvalitatīvās pētniecības tēmām.

Konferences pirmā diena sāksies ar daudzdimensionālai psiholoģiskās palīdzības konceptuālā ietvara skaidrošanai veltītu simpoziju. Nozīmīgs notikums šajā dienā būs Latvijas Klīniskā personības testa izmantošanas aktualitāšu prezentēšana. Pēc pusdienu pārtraukuma darbs noritēs trijās sekcijās un būs iespēja noklausīties 36 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes,  Komunikācijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī doktorantūrā studējošo ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem, kā arī promocijas darbiem, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām, profesionālo kompetenci un identitāti. Šo konferences dienu noslēgs paneļdiskusija par iespējām un izaicinājumiem supervīzijas darbā dažādās profesionālajās vidēs.

26.aprīlī konferences dalībniekiem būs iespēja klausīties astoņu vieslektoru (ASV, Lielbritānija, Portugāle, Lietuva, Krievija) lekcijas, kā arī piedalīties simpozijā par kvalitatīvo pētniecību.

Konferences noslēguma dienā, 27.aprīlī, notiks piecas vieslektoru vadītas, kā arī trīs Latvijas augstskolu docētāju un profesionāļu vadītas meistarklases, kas veltītas gan mūsdienu pētījumiem psihobioloģijā un neiropsiholoģijā, gan konkrētām darba metodēm supervīzijā un mākslas terapijā.

Dalība konferencē palīdzēs studējošajiem, pētniekiem un praktiķiem padziļināt zināšanas par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā starpdisciplinārā kontekstā.

Konferenci rīko Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konference notiks RSU Medicīnas tehnoloģiju informācijas centrā Anniņmuižas bulv. 26a.

Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Reģistrēties konferencei iespējams RSU mājaslapā (https://www.rsu.lv/petnieciba/konferences/veseliba-un-personibas-attistiba-starpdisciplinara-pieeja).

Konferences programmu skatīt šeit .

 

Rīgas Stradiņa universitāte

Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā,

314.kab.

Tālr.67061590

                                                                                                           

  
 

  konference_20190509.png

  
 
 
    
 
 

Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju
Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju
Latvijas Logopēdu asociāciju
Britu padomi Latvijā
Gētes institūtu Rīgā
un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

Laipni lūdz Jūs piedalīties
16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: 
PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2019. gada 17. maijā

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā

  Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2019. gada 21. aprīlim
Indeksācija: EBSCO

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739)

Konferences tematika:

 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna valodas un runas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • Standarti, standartu projekti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

 

                                                      

  
 

 
 
Rokasgrāmata
Paldies visiem
2.STARPTAUTISKĀS  AUDIOLOGOPĒDU KONFERENCES dalībniekiem
par zinātkāri, izturību un atsaucību!
Kopā mēs varam vairāk! 
2konf_gramata_bilde.jpg 
Konferences dienā prezentēto jauno grāmatu  
"Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā"
tagad ir iespēja iegādāties! 
Grāmatas cena EUR 16.

Pieteikties vai interesēties:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

                                                                                                                                                                                                
 
 
Informācija biedriem

„Audiologopēdu asociācijas” biedri tiek aicināti pieteikties savu ideju vai aktuālu tēmu reprezentēšanai asociācijas sēdēs. Par ko tiks ieskaitīti punkti sertifikācijā/resertifikācijā.

Pieteikties zvanot Ingai Rutmanei – Lazdai T. 29480317

 
...
laipnilugti.jpg
 

Lietotāju autorizācija
Fakultāte: Rehabilitācijas fakultāte Līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma Apjoms kredītpunktos: 160 KP Iegūstamais grāds: Bakalaura...
Image   "Arbor Medical Korporācija"  
ESF
._ . .
vizītes šodien
87
vizītes vispār
113820
3074 iereģistrēts
0 šodien
Mājas lapas dizains un izstrāde Idynamic