Lv
Ru
En
Sertifikācija

Uzmanību kolēģiem, kuri vēlas sertificēties vai resertificēties!

Sertifikācija un resertifikācija 2020.gadā notiks 22.maijā un 6.novembrī.

 

SERTIFIKĀCIJA:

Nepieciešamie dokumenti:

1. Iesniegums;

2. Sertifikācijas lapa  (2 eksemplāri);

3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto audiologopēda kvalifikāciju;

4. Profesionālās darbības pārskats (apstiprina sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs);

5. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija;

6. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);

7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu.

Sertifikācijas eksāmens:

1. Teorētiskā daļa – tests ar atbilžu variantiem;

2. Praktiskā daļa - klīniskā gadījuma prezentācija (atbilstoši Audiologopēda profesijas standartam noteiktajām profesionālajām kompetencēm, zināšanām un prasmēm) ar audio un/vai video ierakstu.

Sertifikācijas maksa: EUR 59,76 (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LALA kontu. Konta dati šeit).

Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam, zvanot Sertifikācijas komisijas sekretārei Lainei Aigarei 29442387.

 

RESERTIFIKĀCIJA:

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, iesniedz sekojošus dokumentus:

1. Iesniegums;

2. Resertifikācijas lapa  (2 eksemplāri);

3. Šobrīd spēkā esošā Audiologopēda sertifikāta kopija;

4. Profesionālās darbības pārskats (apstiprina sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs);

5. Tālākizglītības punktus apstiprinošo dokumentu kopijas (oriģinālus uzrādīt);

6. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);

7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu.

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

Ir iegūti 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60% ir tiešā saistībā ar specialitāti;

Sertifikāta derīguma laikā audiologopēda specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus.

 

Resertifikācijas maksa: EUR 48,38 (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LALA kontu. Konta dati šeit).

Pieteikšanās resertifikācijai, zvanot Sertifikācijas komisijas sekretārei Lainei Aigarei 29442387.

 

Citi saistīti dokumenti:

Profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu punktu aprēķins   

Maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

 

  
Lietotāju autorizācija
Fakultāte: Rehabilitācijas fakultāte Līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma Apjoms kredītpunktos: 160 KP Iegūstamais grāds: Bakalaura...
Image   "Arbor Medical Korporācija"  
ESF
._ . .
vizītes šodien
39
vizītes vispār
145464
3074 iereģistrēts
0 šodien
Mājas lapas dizains un izstrāde Idynamic