Lv
Ru
En
PAR STUDIJĀM Rīgas Stradiņa universitātē

 • Fakultāte: Rehabilitācijas fakultāte
 • Līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
 • Apjoms kredītpunktos: 160 KP
 • Iegūstamais grāds: Bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija
 • Veids: pilna laika klātiene
 • Ilgums: 4 gadi (8 semestri)
 • Valoda: latviešu
 • Akreditēta līdz 2019.gada 31.decembrim
 
 

Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma personām, kam ir dažādas izcelsmes runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi.

Studiju programmas mērķis
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, augstas kvalifikācijas speciālistu, ārstniecības personu – audiologopēdu – sagatavošanu, sniedzot viņiem padziļinātas medicīniskas zināšanas un prasmes atbilstoši valsts veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmas prasībām. 

Programmas uzdevumi

 • Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās medicīnas un klīniskajās pamatdisciplīnās;
 • nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi speciālajās disciplīnās;
 • veidot izpratni par rehabilitācijas un medicīnas sistēmu kopumā, sekmēt praktisko iemaņu apguvi dažādās veselības aprūpes jomās;
 • motivēt un stimulēt tālākai profesionālai vai akadēmiskai izaugsmei.

Studiju formas

Lekcijas, semināri, kolokviji, klīniskā prakse, pētījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lietotāju autorizācija
Fakultāte: Rehabilitācijas fakultāte Līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma Apjoms kredītpunktos: 160 KP Iegūstamais grāds: Bakalaura...
Image   "Arbor Medical Korporācija"  
ESF
._ . .
vizītes šodien
30
vizītes vispār
141987
3074 iereģistrēts
0 šodien
Mājas lapas dizains un izstrāde Idynamic